• Szlifowanie, w celu dopasowania poziomów do oraz wysokości.
• Przygotowanie i wyrównanie podłoża.
• Usuwanie warstw klejów min. subitu, kleju po płytkach, parkietach, wykładzinach.
Gawipol betony
partners_logo.png
• Skuwanie płytek.
• Zrywanie parkietów, wykładzin, płyt, papy z posadzek.
POKAZ USUWANIA SUBITU

 

 

FREZOWANIE/USUWANIE SUBITU

 

 

TAK TO ROBI GAWIPOL